logo

Opće
informacije

Combis, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o.

Opće informacije

 

Combis, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o.

Radnička cesta 21,
10000 Zagreb,
Republika Hrvatska

Telefon: +385 (0) 1 3651 222
Faks: +385 (0) 1 3651 251
E-mail: combis@combis.hr
MB: 3609103
OIB: 91678676896
PDV ID: HR91678676896

Combis d.o.o. upisan je u trgovački registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem (MBS): 060090126

Temeljni kapital tvrtke: 64.943.900,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava:
Goran Car, član Uprave i glavni direktor Combisa

 

Poslovna banka

 

Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN: HR8723600001101227582 / SWIFT: ZABAHR2X